Opsigelse

Udlejers opsigelse af lejeaftalen

Udlejers ret til at opsige en lejeaftale er reguleret af lejeloven, som beskytter lejeren mod urimelige opsigelser. Dette er essentielt for at sikre stabile og retfærdige rammer for boligudlejning. Der skal foreligge saglige grunde, og opsigelse af lejer skal altid ske under iagttagelse af de i loven bestemte formkrav og frister.

Har du brug for juridisk bistand i forbindelse med opsigelse af lejer? Hos lejeret.dk får du rådgivning af erfarne advokater – ring til os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen, for en gratis indledende snak.

Hvornår kan udlejer opsige lejer?

Lejeloven fremsætter en række muligheder for, at udlejer kan opsige lejer. Dette omfatter:

 • Hvis lejemålet udgør et enkelt værelse, som del af udlejers egen bolig.
  Opsigelsesvarsel: 1 måned
 • Hvis det lejede udgør den ene af to beboelseslejligheder i en bolig, hvor udlejer bebor den ene.
  Opsigelsesvarsel: 1 år
 • Hvis det lejede er en ejer- eller andelsbolig, som ejeren (udlejer) selv ønsker at bebo. Denne mulighed gælder dog kun, hvis du ejede lejemålet, da lejekontrakten med lejer blev indgået, og at du på tidspunktet for opsigelsen ikke ejer andre ejer- eller andelsboliger.
  Opsigelsesvarsel: 1 år
 • Hvis du ejer en opgang, hvor du ønsker at bebo én af opgangens lejligheder. Her skal der dog tages hensyn til, hvor længe du har ejet ejendommen, samt hvor gode muligheder lejer har for at finde et nyt lejemål. Bor du allerede i én af opgangens lejligheder, er det påkrævet at du tilbyder lejer denne lejlighed i stedet.
  Opsigelsesvarsel: 1 år
 • Hvis ejendommen skal nedrives, og dette kan dokumenteres.
  Opsigelsesvarsel: 1 år
 • Hvis lejer ikke overholder reglerne for god skik og orden. Her kan der i stedet ske ophævelse – henvisning til artikel herom.
  Opsigelsesvarsel: 3 måneder

Formelle krav til opsigelsen

I henhold til dansk lejelov skal en opsigelse være skriftlig og oplyse lejer om dennes adgang til at gøre indsigelse mod opsigelsen. Det er i nogle tilfælde påkrævet, at udlejer oplyser grundlaget for opsigelsen.

Tidsbegrænsede lejeaftaler

Ved tidsbegrænsede lejeaftaler, hvor lejemålet udløber efter en fast periode, sker opsigelsen af lejemålet automatisk uden varsel.

Udlejer kan kun opsige en tidsubegrænset lejeaftale, hvis denne mulighed fremgår af lejeaftalen, eller hvis det kan begrundes i lejers misligholdelse.

Misligholdelse

Misligholdelse af lejeaftalen er en alvorlig sag, der kan give udlejer adgang til at opsige eller evt. ophæve lejeaftalen.

 1. Forsinket huslejebetaling: Gentagen for sen betaling af huslejen kan betragtes som væsentlig misligholdelse.
 2. Overtrædelse af husorden: Overtrædelser af husordenen, som f.eks. støjgener, kan medføre opsigelse, når de er gentagne og alvorlige.
 3. Ulovlig fremleje: Fremleje uden udlejers samtykke kan give grundlag for opsigelse af lejeaftalen.
 4. Skade på lejemålet: Betydelig skade forvoldt af lejer kan retfærdiggøre en opsigelse.
 5. Anden væsentlig overtrædelse: Anden væsentlig overtrædelse af lejeaftalens vilkår kan også føre til opsigelse. Processen med opsigelse kræver nøje overholdelse af formelle regler og korrekt sagsbehandling.

Det er essentielt at lejere, er informeret om konsekvenserne af misligholdelse, og at udlejere håndhæver aftalens vilkår retfærdigt.

Manglende overholdelse af god skik og orden

Overholder lejer ikke reglerne for god skik og orden, kan det berettige, at udlejer opsiger lejeaftalen.

Nogle eksempler herpå er gentagne klager fra naboer eller forsømmelse af vedligeholdelsespligten. Der er her stadig krav om opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder.

I disse tilfælde kan der i stedet ske ophævelse. Vi anbefaler, at du søger juridisk rådgivning, inden du beslutter dig for at ophæve eller opsige din lejer.

Manglende betaling af husleje

Manglende betaling af husleje kan berettige opsigelse af lejeaftalen. Udlejer skal, i overensstemmelse med lejelovens regler, sende en skriftlig rykker, før opsigelsesprocessen kan påbegyndes.

Misligholdelse af betaling kan også medføre, at udlejer kan ophæve lejeaftalen. Her er det ligeledes påkrævet, at udlejer har rykket for den manglende betaling, og at lejer ikke har rettet op på forholdet inden for en fastsat frist.

Det er vigtigt for udlejer at søge juridisk assistance og dokumentere al korrespondance for at sikre en retfærdig og lovlig proces. Dette vil styrke udlejers position ved en eventuel retssag.

Kontakt os for lejeretlig rådgivning

Har du brug for juridisk rådgivning eller advokatbistand inden for lejeretten?

Vores erfarne team af advokater står klar til at hjælpe dig. Vi er dedikerede til at sikre dine rettigheder som udlejer og hjælpe dig med at navigere de komplekse juridiske spørgsmål. Lejeret.dk er en del af Advokatgruppen, der har kontorer i Aarhus, Horsens og Fredericia – dog hjælper vi klienter i hele landet.

Tøv ikke med at ringe til os for at få den hjælp, du har brug for. Ring på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular, for en gratis indledende samtale.