Udlejers adgang til lejemålet

Udlejers adgang til det lejede – hvad er reglerne om varsel?

Hvornår har udlejeren ret til at få adgang til det lejede? Som udgangspunkt har lejer brugsret til lejemålet, men adgang kan være nødvendig af flere årsager, herunder vedligeholdelse, reparationer, tilsyn eller ved mistanke om misligholdelse af lejemålet.

Har du spørgsmål angående adgang til dit udlejede lejemål, eller brug for lejeretlig rådgivning? Tøv ikke med at kontakte os hos lejeret.dk. Vi har erfaringer med diverse typer lejemål over hele landet og står klar til at hjælpe dig, hvor du er.

Ring på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen – første opkald er gratis.

Beskyttelse af lejerens brugsret

Lejerens ret til privatliv og fred i boligen er fundamental og beskyttet af både lejelovgivning og grundlæggende retsprincipper. Lejeren har brugsretten til lejemålet, hvilket indebærer, at udlejer kun må få adgang til det lejede i begrænsede og klart definerede situationer.

I henhold til lovgivningen kræves et forudgående varsel. Visse undtagelser eksisterer dog, som eksempelvis i akutte situationer hvor udlejerens øjeblikkelige adgang er nødvendig for at forebygge skade på ejendommen eller afhjælpe fare for lejerens sikkerhed.

Lejeloven kræver, at udlejer varsler lejer, men har derefter ret til at få adgang til lejemålet, uanset om lejer modsætter sig det. Adgangsretten skal udøves med hensyn til lejerens ret til privatliv og må under ingen omstændigheder misbruges.

Varsling

Som udgangspunkt skal en udlejer altid give lejeren varsel før adgang til lejemålet. Det vil som oftest være relevant i forbindelse med, at lejemålet skal repareres eller renoveres. Som udlejer har du altså ret til at udføre det det krævede arbejde, men afhængigt af arbejdet omfang, gælder forskellige krav for varsling:

  • 6 ugers varsel kræves, hvis det arbejde som skal udføres, ikke er til væsentlig ulempe for lejeren. Om det er tilfældet, vurderes ud fra arbejdets varighed og i hvor høj grad det påvirker lejerens brugsret til lejemålet.
  • 3 måneders varsel kræves, hvis arbejdet er til væsentlig ulempe for lejeren. Eksempler herpå kunne være udskiftning af køkken eller badeværelse.

I tilfælde af akut fare for ejendommen eller lejerens sikkerhed kan varsel undlades.

Varsel bør altid være skriftligt for at sikre klar dokumentation, da det er udlejer der skal bevise, at varsling har fundet sted.

Procedure for adgangsanmodninger

For at opnå adgang til det lejede, skal en udlejer følge en bestemt procedure, som respekterer lejerens rettigheder og overholder lovgivningen. Dette indebærer en formel adgangsanmodning, som skal angive formålet med adgangen, den ønskede dato og tidspunkt, samt længden på besøget.

Anmodningen skal overbringes til lejeren med et passende varsel, som regel skriftligt, for at give lejeren mulighed for at forberede sig og eventuelt deltage. I tilfælde af akutte situationer, hvor ejendommen eller lejerens sikkerhed er i fare, kan denne procedure fraviges, men kun såfremt omstændighederne nødvendiggør det.

Skriftlig varslingsregel

Regelfastsættelsen om skriftlig varsling er essentiel for at opretholde transparens mellem udlejer og lejer.

  • Dokumentation af varslet datering og klokkeslæt
  • Angivelse af formålet med adgangen
  • Bekræftelse af lejerens modtagelse
  • Overholdelse af varslingsperiode ifølge lejeloven

En sådan varsling dokumenterer klar kommunikation og forebygger misforståelser mellem parterne.

En rettidig og korrekt varsling sikrer desuden at lejerens rettigheder respekteres, samtidig med at udlejers behov imødekommes.

Akutte situationers håndtering

I visse nødsituationer har udlejeren ret til omgående adgang til det lejede, uden det normale varsel. Nogle klassiske eksempler på akutte situationer er:

  • Vandskade: Hvor hurtig indsats er afgørende for at minimere skader.
  • Gaslækage: Som indebærer umiddelbar fare for ejendommen og dens beboere.
  • Strømafbrydelse: Hvor afhjælpning af problemet haster for at opretholde ejendommens funktion.
  • Brand: Hurtig reaktion er essentiel for sikkerheden og for at begrænse skader.

Ved sådanne akutte hændelser sættes lejerens og ejendommens sikkerhed først.

Har du brug for specialiseret rådgivning?

Udlejning er en kompleks størrelse, og kræver indgående kendskab til både lejelov, kontraktret og meget andet. Vi står vi klar til at hjælpe dig som udlejer, med dine lejeretlige spørgsmål.

Lejeret.dk udgør den faste lejeretlige afdeling af Advokatgruppen. Vi er et full-service advokatkontor, der tilbyder juridisk rådgivning i hele landet. Om du udlejer en bolig for første gang eller er en erfaren udlejer, vil vores ekspertise og erfaring inden for lejeretten kunne hjælpe dig.

Ring til os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden, for at blive ringet op af vores lejeretlige team.