Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af dit lejemål – hvad skal du vide som udlejer?

Som udlejer af en ejendom er det vigtigt at have styr på vedligeholdelsespligten. Måske har du spørgsmål omkring, hvad der er omfattet i vedligeholdelse af lejemålet, samt hvilke regler og krav du skal være opmærksom på.

I denne artikel vil vi guide dig gennem de vigtigste ting, du skal vide som udlejer, når det kommer til vedligeholdelse af dit lejemål.

Hos lejeret.dk kan vi hjælpe dig med at få overblik over dine ansvarsområder og sikre, at du er godt rustet til at håndtere vedligeholdelse på en korrekt og professionel måde. Kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular – første samtale er altid gratis.

Hvad omfatter vedligeholdelse?

Vedligeholdelse af et lejemål refererer til de reparationer og udskiftninger, der er forbundet med at opretholde lejemålets brugbarhed og stand. Det omfatter alle slags reparationer og vedligeholdelse af både lejemålet og fællesarealer samt generel pleje af ejendommen.

Som udlejer er det dit ansvar at sikre, at lejemålet er i en stand, som opfylder de nødvendige standarder for beboelse eller brug. Dette omfatter udbedring af skader og fejl, sikring af funktionen af faciliteter og apparater, og at sørge for renholdelse og vedligeholdelse af udendørs områder.

Både den løbende vedligeholdelse af et lejemål er vigtigt, men også i tilfælde af mere eller mindre akutte eller omfattende skader på ejendommen.

Indvendig og udvendig vedligeholdelse

Vedligeholdelse opdeles i to kategorier; den indvendige og den udvendige.

Den indvendige vedligeholdelsespligt omfatter:

  • Maling, tapetsering og hvidtning
  • Behandling af gulve

Den udvendige vedligeholdelsespligt omfatter alt andet, end hvad der er omfattet af den indvendige. At den hedder den “udvendige” vedligeholdelse, kan derfor være misvisende, da det også omfatter den indvendige bolig, f.eks. ved reparation af døre eller gulve.

Ansvaret for både den indvendige og udvendige vedligeholdelse påhviler i udgangspunktet udlejer, men forpligtelsen kan overføres til lejeren ved aftale.

Lejeren kan dog ikke blive forpligtet til at aflevere det lejede i bedre stand, end da denne overtog lejemålet, selvom det aftales, at lejeren overtager den indvendige og/eller udvendige vedligeholdelsespligt.

Hvem er ansvarlig for vedligeholdelse?

Udlejers pligter og ansvar

Udlejer er forpligtet til at vedligeholde bygningens konstruktion og tekniske installationer, herunder opvarmning, vand og el. Sådanne opgaver, som er essentielle for ejendommens funktion, kan ikke overdrages til lejeren uden retligt grundlag.

Dette inkluderer bl.a.:

  • vedligeholdelse af afløb
  • forsyning af el, gas, vand, varme mv.
  • vedligeholde faste installationer
  • rengøring og belysning af ejendommen og adgangsveje
  • renholdelse af bygningens eksterne elementer – ikke blot overfladisk rengøring, men også nødvendige reparationer af f.eks. tag, vinduer og varmesystemer.

For eksterne områder som tage og facader, ligger ansvaret ligeledes hos udlejer.

Lejers vedligeholdelsesopgaver

Lejer er efter lejeloven kun forpligtet til at foretage vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af lejemålets låse og nøgler. Det er dog muligt at fravige dette udgangspunkt ved aftale, og lade lejer være ansvarlig for lejemålets vedligeholdelse, hvilket også typisk er tilfældet i praksis.

Det er lejers pligt at rapportere større skader og fejl til udlejeren omgående.

Har du brug for juridisk rådgivning?

Hvis du som udlejer har brug for juridisk rådgivning om vedligeholdelse af dit lejemål eller andre lejeretlige spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os. Lejeret.dk udgør en fast del af Advokatgruppen – et full-service advokatkontor der tilbyder juridisk rådgivning i hele lande.

Vores team af lejeretlige advokater sidder klar til at hjælpe dig med at forstå dine rettigheder og pligter som udlejer. Det er vigtigt at være godt informeret og have den rette juridiske vejledning. Ring på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen for en gratis indledende samtale.